Copyright 2023 - Custom text here

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.พม.

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.พม.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

f t g m

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.0 2577 1857
แฟกซ์.0 2577 2908
E-mail : tpso1@hotmail.com