Copyright 2023 - Custom text here

ศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด

 

                                         

 ระบบสถานการณ์ทางสังคม MIS    ระบบแผนที่ทางสังคม Social Map   สถิติข้อมูลประชากร เขต สสว.1 ปี 2562

                

             

  ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุน

  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด             สถิติจำนวนผู้รับสิทธิสวัสดิการและรายจ่าย

                     

 

                                                                        

 

f t g m

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.0 2577 1857
แฟกซ์.0 2577 2908
E-mail : tpso1@hotmail.com