Copyright 2023 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย Super User 55
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารส่วนราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย Super User 44
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ขยายเวลารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... เขียนโดย Super User 99
VDO เขียนโดย Super User 24
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 เขียนโดย Super User 145
พม. poll " 60+ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สู่่วิถี Next Nalmal " ภาพรวมประเทศ เขียนโดย Super User 129
พม. poll " 60+ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สู่่วิถี Next Nalmal " ภาพรวมประเทศ เขียนโดย Super User 126
พม. poll " 60+ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สู่่วิถี Next Nalmal " บริบทพื้นที่ สสว.1 เขียนโดย Super User 146
พม. poll " Gen Z บอกอะไรกับสังคมไทย" ภาพรวมประเทศ เขียนโดย Super User 124
พม. poll " Gen Z บอกอะไรกับสังคมไทย" บริบทพื้นที่ สสว.1 เขียนโดย Super User 133
f t g m

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.0 2577 1857
แฟกซ์.0 2577 2908
E-mail : tpso1@hotmail.com